Photo Gallery / Japan / 

Master's autograph on my Japanese flag. Manzo Iwata, Kenei Mabuni, Ken Sakio, Yoshiaki Tsujikawa, Kazuo Kokubu, Genzo Iwata, Hiorshi Murata, Imanishi, Ode, Haraguchi, Hashimoto, Tokio Hisatomi, Hattori, Ichikawa, Kashimura, Yamazaki, Sakanashi, Fujitani,Ikeda, Koshichi, Arita, Honda and Kurihara.
Image Size: 700x503 ----------------- Click to see Full View